Sweden

Sverige har en l?ng historia och tradition av innovativ elektroniktillverkning, f?retag i Sverige ?r allm?nt v?lk?nda f?r f?rnuftig anv?ndning av resurserna och skydd av milj?n. Sverige ?r v?rldsledande inom insamling och ?tervinning av elektronikskrot och batterier.

More information in English

F?r att hj?lpa de svenska och nordiska elektroniktillverkarna f?rbli b?de nyskapande och milj?m?ssigt ansvarsfulla, ?ppnade Belmont en ?tervinnings och ?teranv?ndningsanl?ggning i Karlskoga 2010.

Anl?ggningen i Karlskoga erbjuder tj?nster inom elektronik?tervinning och f?rvaltning av IT tillg?ngar till svenska och skandinaviska elektroniktillverkare och producenter av elektroniska komponenter, andra f?retagskunder samt statliga organisationer.

V?ra tj?nster omfattar:

 • Milj?anpassad produkt?tervinning som uppfyller eller ?vertr?ffar, Waste Electrical and Electronic Equipment, (WEEE) direktiven i Europa
 • Aggressiva och effektiva vinstdelnings program som syftar till att maximera v?ra kunders avkastning
 • Hantering av f?r?ldrat och ?verskotts material
 • ?teranv?ndning av komponenter fr?n kretskort och produkter
 • Inbytesprogram f?r datorer och mobiltelefoner
 • Detaljerad rapportering som uppfyller alla r?ttsliga krav
 • Skrotningsintyg

Milj?h?nsyn

 • Regelbundna kontroller fr?n Svenska Naturv?rdsverket, h?lso- och s?kerhetsmyndigheter, samt v?ra stora Original Equipment Manufacturers (OEM) och Electronic Manufacturing Services (EMS) kunder
 • Regelbundna h?lsokontroller f?r anl?ggning personal
 • Alla produkter/material hanteras och ?tervinns och omh?ndertas enligt Svensk och europeisk avfallslagstiftning

Certifikat

Anl?ggningen har f?ljande certifieringar och licenser:
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007
 • Godk?nd f?rbehandlare

S?kerhet

Anl?ggningen befinner sig p? inh?gnad plats med dygnet runt digital ?vervakning inklusive slumpm?ssiga s?kerhetskontroller. Allt material f?rvaras s?kert inomhus.

Kontakta

Belmont Trading Sweden
Kontor:?+46 586 20 55 00